Wydawnictwa Archiwum Państwowego w Lublinie (APL) przygotowywałem w ramach współpracy z drukarnią „Petit”. Książki wydawane były w różnych formatach, w oprawie szyto-klejonej w pełnym kolorze. Zleceniodawca oczekiwał przygotowania kilku propozycji layoutu oraz kilku projektów okładki. Ostateczny projekt powstawał w wyniku długich rozmów i konsultacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Druk i oprawę wykonywała drukarnia „Petit” w Lublinie.

Brezowie – dzieje rodu i spuścizn aktowych

Projekty okładki

Dokumenty Powstania Styczniowego

Projekty okładki i layoutu środka

Close Offcanvas Sidebar