Technologia Wody była czasopismem wydawanym od września 2009 r. do grudnia 2021 r. jako dwumiesięcznik (z wyjątkiem roku 2213, kiedy wydano 12 numerów). Objętość wahała się od 64 do 128 stron formatu A4.

Czasopismo zawierało głównie teksty techniczne bogato ilustrowane fotografiami, rysunkami i wykresami, a także zawierało liczne wzory i formuły matematyczne i chemiczne. Publikowane były artykuły o charakterze naukowym i popularnonaukowym, a tytuł znajdował się na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki. Zawartość Technologii Wody w całości dostępna jest na stronie internetowej www.technologia-wody.eu, działającej w systemie OJS (Open Journal System).

Okładki Technologii Wody zawsze były ilustrowane fotografiami o szeroko rozumianej tematyce „wodnej”. Większość fotografii pochodzi ze zbiorów własnych.

W Technologii Wody odpowiadaliśmy za opracowanie graficzne, skład i łamanie czasopisma. Do naszych obowiązków należała także redakcja tekstów — korekta i ujednolicenie zapisów formuł, zwrotów specjalistycznych, jednostek itp.

Teksty łamane były w układzie dwu- lub trzyszpaltowym, z wyjątkiem pierwszych stron artykułów merytorycznych, na których dodaliśmy trzecią, węższą, szpaltę otwierającą, na której umieściliśmy informacje o autorach oraz stopkę czasopisma, aby każda kopia artykułu, także te udostępniane przez autorów współpracownikom w ramach ich działalności naukowej, zawierała kompletne dane bibliograficzne.

Prezentujemy kilkanaście wybranych stron z Technologii Wody.

Technologia Wody przestała wychodzić wraz z końcem 2021 roku, w związku z wygaszaniem działalności Wydawcy. Niestety Autorom projektu nie udało się znaleźć nowego wydawcy, który chciałby kontynuować tę inicjatywę.

Close Offcanvas Sidebar