Ulotki, ogłoszenia, banery, foldery… bez tych materiałów, zarówno drukowanych jak elektronicznych, nie przetrwa żaden biznes. Dbamy o to, aby były one nie tylko nowoczesne i atrakcyjne graficznie, ale także spójne i dobrze dopasowane do pozostałych elementów identyfikacji wizualnej zleceniodawcy. Nie zapominamy również o tym żeby dobrze zidentyfikować grupę docelową — odbiorców, do których trafią materiały i których powinny zmobilizować do działania.

Ostateczny wygląd druku reklamowego (promocyjnego) zawsze jest wynikiem współpracy pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. Często, ze względu na ograniczony budżet, pracujemy na materiałach zleceniodawcy, mając ograniczone możliwości zakupu zdjęć lub grafik o oczekiwanej jakości. Podstawową zasadą, którą się kierujemy, jest „znaleźć najlepsze rozwiązanie wykonalne w posiadanym budżecie, spełniając jednocześnie oczekiwania zleceniodawcy”. A te oczekiwania, to często skuteczne wsparcie sprzedaży — dotarcie do klienta z określonym pakietem informacji i motywacji. Dla naszego zleceniodawcy nasza praca zawsze jest zyskiem, a kosztem tylko w znaczeniu księgowym!

Przystępujemy do działania dopiero po rozmowie ze zleceniodawcą i doprecyzowaniu kategorii odbiorcy projektu. Chcemy zrozumieć jego gust i oczekiwania. Aby reklama została odczytana musi przyciągnąć uwagę odbiorcy przynajmniej na tyle, żeby spojrzał na nią, zanim wyrzuci ją do śmietnika — musi być „jakaś” i wyróżniać się w swoim otoczeniu…

Kiedy to już mamy, zadajemy sobie pytanie — Co chcemy powiedzieć odbiorcy? Jakie informacje mu przekazać…?

Wydawałoby się to proste — klient przyniósł nam plik materiałów, opisał misję firmy i dorzucił katalog produktów do sprzedania. Zaznaczył przy tym, że wszystkie są jednakowo ważne, wszystko jest przemyślanie i nic tu nie można pominąć. Stajemy przed koniecznością wyboru i selekcji treści. Na tym etapie przedstawiamy zleceniodawcy kilka propozycji wyboru najważniejszych elementów z punktu widzenia odbiorcy. Staramy się wspólnie wybrać te elementy, które najskuteczniej oddziałają na odbiorcę i pobudzą go do działania. Prosimy zleceniodawcę, aby spróbował spojrzeć na treść oczyma jego klienta i wybrał nie więcej niż trzy elementy, które będziemy się starali wypromować w pierwszej kolejności.

Kiedy już mamy wszystkie podstawowe uzgodnienia, przystępujemy do projektowania grafiki. Szukamy takich rozwiązań, które spodobają się odbiorcy — będą pasowały do jego gustu i upodobań — będą dla niego atrakcyjne, ale nie szokujące (chyba, że o to właśnie nam chodzi).

Przygotowujemy kilka całkowicie różnych propozycji graficznych (ich liczba zależy od budżetu i oczekiwań zleceniodawcy). Z nich, po konsultacjach ze zleceniodawcą, wybieramy materiał, który będziemy rozwijać lub tworzymy jeszcze inny projekt zbudowany na bazie refleksji nad tymi materiałami. Często, jest tak, że po kilku dniach od przygotowania wstępnych projektów, zaczynamy widzieć problem zupełnie inaczej…

Kiedy już mamy wybrany bazowy projekt grafiki, bierzemy się za dopracowywanie szczegółów i ew. tworzenie różnych wariantów pracy (formaty, nośnik, kolorystyka itp.). Pracujemy nad zleceniem do momentu uzyskania pełnej akceptacji zleceniodawcy.

Jeśli jest takie życzenie zleceniodawcy, to organizujemy także druk i produkcję materiałów promocyjnych lub uczestniczymy w technicznej stronie współpracy z innymi podwykonawcami, takimi jak drukarnie, wydawcy czasopism itp.

Close Offcanvas Sidebar