„Diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Dąbrówka i ich oczekiwania wobec funkcji jaką może pełnić Gminna Biblioteka Publiczna w środowisku lokalnym” powstała podczas realizacji projektu „Biblioteka społeczna”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, którego celem było rozpoznanie potrzeb mieszkańców i sformułowanie oferty działalności biblioteki w zgodzie z ich oczekiwaniami i potencjałem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce. W efekcie zdiagnozowania potrzeb miała powstaę nowa, atrakcyjna, oferta usług kulturalnych świadczonych przez bibliotekę.

Broszura została opracowana na podstawie materiałów, które powstały podczas realizacji części badawczej Projektu oraz własnego rozpoznania przy ścisłej współpracy z pracownikami Biblioteki. Wykorzystano liczne własne materiały fotograficzne pochodzące z projektów realizowanych w GOK w Dąbrówce i w Bibliotece.

Close Offcanvas Sidebar