Technologia Wody była czasopismem wydawanym od września 2009 r. do grudnia 2021 r. jako dwumiesięcznik (z wyjątkiem roku 2213, kiedy wydano 12 numerów). Objętość wahała się od 64 do 128 stron formatu A4.

Czasopismo zawierało

Read more

Specjalistyczny dwumiesięcznik o zagadnieniach technicznych związanych z eksploatacją obiektów gospodarki wodno-ściekowej wydawany był w formacie A4 w objętości od 64 do 132 str. przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. Czasopismo powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Eksploatatorów

Read more

Kwartalnik wydawany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego od 2010 r. W latach 2011÷2013 drukowany w drukarni „Petit” Skład–Druk–Oprawa. Wojciech Guz i Wspólnicy S.K. w nakładzie 10 tys. egz. w dwóch formatach — podstawowym A4

Read more

Close Offcanvas Sidebar