Książka techniczna i naukowa stawia przed redaktorem technicznym specyficzne wymagania. Nie szukamy tu oryginalnych, nowatorskich rozwiązań. Nie staramy się przyciągnąć uwagi Czytelnika atrakcyjną grafiką, czy też szokującą okładką. To zadanie należy do Autora — to

Read more

Ulotki, ogłoszenia, banery, foldery… bez tych materiałów, zarówno drukowanych jak elektronicznych, nie przetrwa żaden biznes. Dbamy o to, aby były one nie tylko nowoczesne i atrakcyjne graficznie, ale także spójne i dobrze dopasowane do pozostałych

Read more

Technologia Wody była czasopismem wydawanym od września 2009 r. do grudnia 2021 r. jako dwumiesięcznik (z wyjątkiem roku 2213, kiedy wydano 12 numerów). Objętość wahała się od 64 do 128 stron formatu A4.

Czasopismo zawierało

Read more

Specjalistyczny dwumiesięcznik o zagadnieniach technicznych związanych z eksploatacją obiektów gospodarki wodno-ściekowej wydawany był w formacie A4 w objętości od 64 do 132 str. przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. Czasopismo powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Eksploatatorów

Read more

Kwartalnik wydawany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego od 2010 r. W latach 2011÷2013 drukowany w drukarni „Petit” Skład–Druk–Oprawa. Wojciech Guz i Wspólnicy S.K. w nakładzie 10 tys. egz. w dwóch formatach — podstawowym A4

Read more

Ośmiostronicowy folder w formacie A4 szytym zeszytowo został przygotowany z myślą o druku cyfrowym. Służył jako dodatek do ofert dostarczanych potencjalnym klientom Agencji. Miał być wizytówką, krótko prezentującą Zespół i ofertę. był drukowany w niewielkich

Read more

„Diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Dąbrówka i ich oczekiwania wobec funkcji jaką może pełnić Gminna Biblioteka Publiczna w środowisku lokalnym” powstała podczas realizacji projektu „Biblioteka społeczna”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata

Read more

Fotoreportaż z Huty Szkła w Dubecznie wykonano w ramach dokumentacji projektu społecznego, który miał na celu zachowanie pamięci o dziejach miejscowości i tradycjach przemysłowych okolic Woli Uhruskiej. Chodziło nam przed wszystkim o ukazanie piękna i

Read more

Wydawnictwa Archiwum Państwowego w Lublinie (APL) przygotowywałem w ramach współpracy z drukarnią „Petit”. Książki wydawane były w różnych formatach, w oprawie szyto-klejonej w pełnym kolorze. Zleceniodawca oczekiwał przygotowania kilku propozycji layoutu oraz kilku projektów okładki.

Read more

Close Offcanvas Sidebar